Preferentiebeleid

Wat is het en hoe gaat uw huisarts en apotheek hiermee om?

Wat is het preferentiebeleid?

De zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid medicijnen. Dit beleid wordt ook wel het “Preferentiebeleid Medicijnen” genoemd.

Meestal zal de zorgverzekeraar kiezen voor een fabrikant die het betreffende medicijn kan leveren voor de laagste prijs. Het kan ook betekenen dat de zorgverzekeraar na een tijdje wisselt van fabrikant, omdat hij bij  een andere leverancier een nog lagere prijs heeft weten te bedingen. Voor de cliënt betekent dat dan vaak dat de aan hem of haar door de apotheek geleverde medicijnen een andere vorm, andere kleur en/of andere  hulpstoffen kan hebben.

Het preferentiebeleid kan per verzekeraar verschillen. Daarom is het goed om altijd bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden. Deze informatie kunt u vaak vinden via de website van de zorgverzekeraar. Ook wordt daar meestal vermeld voor welke medicijnen het preferentiebeleid nu al geldt of in 2023 gaat gelden.

Het is belangrijk dat om te realiseren dat alle medicijnen worden gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. Dit geldt ook voor het medicijn dat uw zorgverzekeraar heeft aangewezen voor vergoeding.

Wat kan dit betekenen voor mij als cliënt?

Een medicijn is vaak in meerdere merken verkrijgbaar. Welk merk u vergoed krijgt, hangt van het preferentiebeleid waarbij de zorgverzekeraar kiest welk merk u vergoed krijgt.

De zorgverzekeraar geeft dan aan, dat uw apotheek dat betreffende merk als voorkeur moet afleveren. Alleen dit merk wordt door de verzekeraar vergoed en de andere merken dus niet.

Het merk wat preferent is kan de apotheek u leveren rechtstreeks doorsturen naar de verzekering, aangezien u daar voor verzekerd bent ,conform de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Voor geneesmiddelen van merken die niet tot het preferentiebeleid van uw zorgverzekeraar behoren bent u niet verzekerd. Voor deze geneesmiddelen kan uw apotheek de declaratie niet meer rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen

Is uw medicijn van een andere fabrikant dan u gewend bent?

Dan kan het zijn dat het  merk dat u nu verstrekt krijgt, het enige merk is dat nog door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Of dat het medicijn niet leverbaar is.

De kwaliteit van alle geneesmiddelen worden gecontroleerd door de onafhankelijke instantie CBG  op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Daarnaast checkt ook uw apotheker, als geneesmiddelenexpert,  bij verandering van merk altijd of het voor u nieuwe merk wel veilig voor u is.

 Maar wat  als ik geen ander merk wil of ervan overtuigt ben dat het niet werkt?

Preferente middelen moeten ook voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en bevatten vaak naast dezelfde werkzame stof ook dezelfde of soms nog minder hulpstoffen. Wilt u toch uw bekende en vertrouwde merk, dan kan dit natuurlijk altijd op uw eigen kosten, dus zonder vergoeding door de zorgverzekeraar, geleverd worden.

Maar hoe zit dat dan als ik een medische noodzaak bij de (huis)arts regel?

Sinds de invoering van het preferentiebeleid in 2009 bestaat ook de term ‘medische noodzaak’.

Door de jaren heen zijn de regels en voorwaarden die hangen aan een medische noodzaak echter ook herzien.

Een vermelding van een ‘medische noodzaak’ (MN) door een huis(arts) op een recept is tegenwoordig niet meer afdoende om in aanmerking te komen voor de vergoeding van een bepaald merk.

Zelfs al vindt u en uw arts dat het beter is om een bepaald merk te gebruiken dan nog gelden er voorwaarden aan de vergoeding van een medische noodzaak.  Hierop heeft een arts geen invloed.

Ten eerste moet een medische noodzaak gegrond, gestaafd en vastgelegd zijn op aanwezige nadelige gezondheidseffecten. Een verzekeraar verwacht dat in ieder geval aangetoond kan worden dat het preferente middel gedurende minimaal 2 weken is geprobeerd. Daarnaast wordt afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar, soms eerst nog andere preferente middelen aangewezen die eveneens geprobeerd moeten zijn voor een bepaalde periode.

Omdat veel hulpstoffen die in geneesmiddelen zitten ook verwerkt zijn in voedingsmiddelen en/of cosmetica zal ook gekeken worden of u wel tegen de werkzame stof kan en eventueel  in overleg met uw arts gekeken worden of een alternatief  geneesmiddel u beter past.

Ik heb nu een medische noodzaak hoe zit dit dan in 2023?

Alle medische noodzaken die tot op heden toegekend zijn, zullen opnieuw beoordeeld worden. Gezien de strengere regelgeving van de zorgverzekeraars, kan niet zomaar uit gegaan worden van een doorlopende MN. Het kan namelijk zijn dat het nieuwe preferentie middel nog niet gebruikt is. In dat geval vervalt de MN en zal eerst aangetoond moeten worden of u inderdaad hier niet tegen kan.

Controleer uw zorgverzekering

Welke medicijnen en zorg u vergoed krijgt, kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. Kijk dus in de voorwaarden goed na wat wel en wat niet vergoed wordt. Soms kan het dan voordeliger voor u zijn om over te stappen naar een andere verzekeraar. Elk jaar kunt u tot 31 december uw verzekering opzeggen en tot 31 januari van het jaar daarop een nieuwe afsluiten bij een andere aanbieder.

 


Wij heten u van harte welkom op onze website.

Huisartsenpraktijk Maasbommel

U vindt op deze site belangrijke informatie over onze praktijk, wie we zijn en waarvoor u bij ons terecht kunt.
We zijn een kleine moderne praktijk met de nadruk op persoonlijke zorg.

Er zijn bij ons 2 huisartsen, 3 praktijkassistentes, 1 praktijk ondersteuner en 1 praktijk ondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg werkzaam.

Na afloop van een consult krijgt u bij ons direct de medicatie mee naar huis, mits op voorraad uiteraard.

Tot ziens in onze praktijk,

Team Huisartsenpraktijk Maasbommel