Door de uitbraak van COVID-19 zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen om u, onszelf en andere patiënten te beschermen. Dit betekent dat onze werkwijze op dit moment anders is dan u van ons gewend bent.

Ons uitgangspunt is om al onze patiënten op een veilige manier de zorg te bieden die nodig is.

Algemene maatregelen

 • Geen toegang tot de praktijk zonder telefonisch contact vooraf, tenzij u een afspraak heeft of bestelde medicijnen af komt halen.
 • Voor patiënten met luchtweg- en virale klachten hebben wij zo nodig een speciaal spreekuur.
 • Er zal meer gewerkt worden met telefonische consulten of e-consulten.          
 • Wij schudden geen handen.
 • In de hal van de praktijk bieden wij patiënten de mogelijkheid de handen te desinfecteren.
 • Bestel uw herhaalmedicijnen via de receptenlijn (0487-561271 optie 3) of mail naar molpulles@ezorg.nl. U kunt de lege receptendoosjes ook aanbieden door ze in door de brievenbus buiten te doen.

Gebruik van de wachtkamer

Om de anderhalve meter te kunnen waarborgen hebben wij op dit moment beperkte plekken beschikbaar in onze wachtkamer. Wij hebben onze spreekuurtijden hierop aangepast.

Heeft u een afspraak bij onze POH-Somatiek, Alda van der Zwaluw, dan kunt u na het desinfecteren van de handen doorlopen naar boven en plaatsnemen in de kamer rechts boven aan de trap.

Om de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden is het dus heel belangrijk dat patiënten op de afgesproken tijd in de wachtkamer gaan zitten en zoveel mogelijk alleen komen.

Wat wij vragen van u

 • Let op! Een afspraak kan alleen doorgaan als u de onderstaande vraag met ‘nee’ kan beantwoorden. Bel ons als u deze met ‘ja’ moet beantwoorden.

Heeft u of één van uw huisgenoten nu of de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, snotterigheid, hoofdpijn, koorts, keelpijn, plotselinge vermoeidheid, recent ontstane reuk- en smaakverlies, spier- en gewrichtsklachten, buikklachten of diarree.

De afspraak vindt dan mogelijk telefonisch plaats, wordt uitgesteld of we zoeken naar een andere oplossing.

Maak tevens bij (milde) klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn, etc. een afspraak bij de GGD om u te laten testen.  Het telefoonnummer voor een afspraak is:

0800 – 1202.

 • Loop de wachtkamer in op de afgesproken tijd, niet eerder.
 • Kom zoveel mogelijk alleen.
 • Desinfecteer uw handen.
 • Raak uw gezicht niet aan.
 • Houd de anderhalve meter in acht.

Meer informatie over het nieuwe coronavirus vindt u o.a. op www.thuisarts.nl, www.rivm.nl ggdgelderlandzuid.nl

 


Wij heten u van harte welkom op onze website.

Huisartsenpraktijk Maasbommel

U vindt op deze site belangrijke informatie over onze praktijk, wie we zijn en waarvoor u bij ons terecht kunt.
We zijn een kleine moderne praktijk met de nadruk op persoonlijke zorg.

Er zijn bij ons 2 huisartsen, 3 praktijkassistentes, 1 praktijk ondersteuner en 1 praktijk ondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg werkzaam.

Na afloop van een consult krijgt u bij ons direct de medicatie mee naar huis, mits op voorraad uiteraard.

Tot ziens in onze praktijk,

Team Huisartsenpraktijk Maasbommel