Home » POH-GGZ

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Karin van Elst is Praktijk Ondersteuner Huisartsen – Geestelijke Gezondheidszorg in onze praktijk.

U kunt een afspraak met haar maken via onze assistentes.

Karin heeft spreekuur: Vrijdag van 8.15 tot 16.00 uur

POH-GGZ

POH GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg. Deze medewerker ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en psychosociale klachten. U kunt daarbij denken aan spanningen, stress, somberheid of angstklachten, maar ook aan problemen die samenhangen met opvoeding, relatie, werk of rouw.

De POH GGZ kan de patiënt helpen bij een heldere formulering van uw probleem. De patiënt kan er terecht voor een advies of een korte behandeling in de vorm van een aantal gesprekken. De POH GGZ is thuis in de geestelijke gezondheidszorg en bekend met alle zorgverleners in de regio Rivierenland. Mocht het nodig zijn, dan kan de POH GGZ de patiënt voor verdere behandeling verwijzen naar de juiste instelling en deze begeleiden tot de patiënt zeker weet dat deze op de juiste plek zit. Daarnaast kan de POH GGZ zorgdragen voor de begeleiding van langdurige GGZ patiënten. Dit alles gebeurt in samenspraak met de huisarts.

Door de inzet van de POH GGZ kunnen patiënten dichtbij huis gebruik maken van deskundige hulp bij psychische klachten. De POH GGZ heeft tijd en aandacht en zorg voor een goede afstemming van de zorg tussen huisarts en andere instellingen. Laagdrempelig, in uw eigen huisartsenpraktijk.