Home » Praktijkondersteuner Somatiek

In onze praktijk is Alda van der Zwaluw werkzaam als praktijkondersteuner (POH-somatiek)

Een groeiend aantal patiënten met een chronische aandoening worden in de huisartsenpraktijk behandeld en begeleid.

De praktijkondersteuner begeleidt  o.a. patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), COPD (longziekte), en hart- en vaatziekten
Om de kwaliteit van zorg aan deze patiënten te verbeteren en de werkdruk van de huisarts te verminderen, wordt de praktijkondersteuner ingezet.

Zij neemt onder verantwoordelijkheid van uw huisarts een aantal inhoudelijke taken over en werkt volgens opgestelde (NHG) richtlijnen en protocollen.

Zij heeft regelmatig (patiënten)overleg met uw huisarts.

Voor deze functie is de praktijkondersteuner HBO opgeleid

 

Taken praktijkondersteuner:

  • Houdt spreekuur in eigen werkruimte voor mensen met bovengenoemde chronische ziektes
  • Neemt een risico profiel (CVRM) af bij mensen die verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten ook al hebben zij (nog) geen klachten.
  • Geeft gezondheidsvoorlichting -begeleiding
  • Geeft  medicatie-instructie en adviezen over medicijngebruik
  • Voert onderzoeken uit die van belang zijn voor het vaststellen van de diagnose of het effect van de behandeling
  • Legt huisbezoeken  af bij patiënten die niet in staat zijn om naar de praktijkondersteuner te komen
  • Verwijst zo nodig patiënten naar andere disciplines, zoals diëtiste of fysiotherapeut.

Afspraak maken of verplaatsten voor de praktijkondersteuner kan via de praktijkassistente.

De praktijkondersteuner is aanwezig op maandag – woensdag en donderdag van 8.00u en 17.00u en dinsdag van 8.00u – 13.00u

contact-praktijkondersteuner